Dlaczego My?

 • Korzystamy z najnowocześniejszego sprzętu do terapii, posiadającego certyfikat wyrobu medycznego. Gwarantuje to nie tylko jakość, lecz przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania.
 • Terapię prowadzi certyfikowana terapeutka, wyszkolona przez Jozefa Vervoorta, wieloletniego współpracownika i przyjaciela prof. A. Tomatisa.
 • Zapewniamy profesjonalną diagnozę uwagi słuchowej i analizę testów audiolaterometrycznych.
 • Dla każdego opracowujemy zindywidualizowany program terapeutyczny.
 • Prowadzimy unikalną, niezwykle skuteczną terapię głosem matki.
 • OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA TERAPII W DOMU.
 • Zapewniamy wsparcie doświadczonych logopedów oraz psychologów.

Dla kogo?

Dla dzieci

 • Problemy szkolne
 • Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
 • Zaburzenia koncentracji i uwagi
 • Nadwrażliwość słuchowa
 • Dysfunkcje związane z motoryką dużą i małą
 • Słaba koordynacja ruchowa
 • Trudności z utrzymaniem równowagi (np. jazda na rowerze)
 • ADHD, ADD
 • Spektrum autyzmu, zespół Aspergera, zespół Downa
 • Zaburzenia emocjonalne, nadmierna nieśmiałość, impulsywność, płaczliwość
 • Niska samoocena, wycofanie
 • Zaburzenia mowy
 • Trudności w relacjach dziecko-rodzic
 • Trudności w rodzinach adopcyjnych
 • Kłopoty z orientacją przestrzenną i czasową
 • Mylenie strony prawej i lewej
 • Trudności w przyswajaniu języków obcych

Dla dorosłych

 • Zaburzenia pamięci
 • Depresja, nerwice, stany lękowe
 • Nadmierny stres
 • Wypalenie zawodowe
 • Brak energii
 • Zaburzenia mowy
 • Trudności w przyswajaniu języków obcych

Dla kobiet w ciąży

Dla osób zawodowo pracujących głosem