Warsztaty

Aktualnie trwa nabór na warsztaty:

Trening umiejętności społecznych dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 7-9 lat oraz 10-12 lat.

Trening przeznaczony jest dla dzieci z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych (zwłaszcza nieśmiałych, nadpobudliwych, mających problemy z agresją). Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.

Warsztaty zostaną uruchomione w grudniu 2022 r. Obejmują 6 spotkań po 90 min. Zajęcia będą odbywały się w soboty.

Informacja pod nr tel. 602-497-468