Doradztwo zawodowe i coaching

Oferujemy konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego dla dzieci starszych klas szkoły podstawowej, młodzieży oraz osób dorosłych.

Celem indywidualnie prowadzonych spotkań jest lepsze zrozumienie siebie, odkrycie swoich zainteresowań, uzdolnień, kompetencji i możliwości, poznanie mocnych i słabych stron, wzmocnienie posiadanego potencjału.

Pomagamy zaplanować najkorzystniejszą ścieżkę edukacyjną i zawodową. Pomagamy zamienić marzenia w cele do zrealizowania.