Logopeda

Do kontaktu z logopedą powinno skłonić nas, gdy dziecko:

  • w wieku dwóch lat mówi bardzo mało lub bardzo niewyraźnie, nie łączy wyrazów w pierwsze proste zdania, nie wykonuje poleceń;
  • w wieku pięciu lat sepleni, zamienia wiele głosek, nie wymawia prawidłowo głosek:sz, ż,cz, dż;
  • w wieku sześciu lat nie wymawia głoski r;
  • nie mówi płynnie, zacina się, jąka, powtarza pierwszą lub ostatnią sylabę w wyrazach;
  • mówiło i nagle zamilkło;
  • sprawia wrażenie, że nie słyszy, mówi bardzo głośno, często krzyczy.

W naszym Centrum pomocą Państwu służy:

Katarzyna Życka – dyplomowany logopeda, pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny, doradca laktacyjny, terapeuta funkcji wzrokowych. W swojej pracy stosuje różne metody: pedagogiczne, psychologiczne, relaksacyjne, wizualizacji, uwrażliwiania miejsca artykulacji, mechaniczne oraz lingwistyczne. Aby zajęcia były dla dziecka atrakcyjne, łączy terapię z zabawą.

Terapia logopedyczna polega na regularnej współpracy terapeuty z dzieckiem, jak również z rodzicami.