Psycholog

Prowadzimy diagnozę i terapię dzieci i młodzieży w następujących obszarach:

  • problemy emocjonalne
  • problemy wychowawcze (konsultacje dla rodziców)
  • zaburzenia lękowe
  • zaburzenia nastroju
  • zaburzenia odżywiania
  • uzależnienie od komputera/internetu
  • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi
  • diagnoza ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego)

W naszym Centrum pomocą Państwu służą:

  • Aneta Kwaśniewska – psycholog, psychoterapeuta. Pracuje z dziećmi doświadczającymi trudności w kontaktach z innymi, dziećmi z problemami w wyrażaniu emocji, doświadczającymi straty, rozwodu rodziców, z objawami nerwicowymi, moczeniem nocnym. Pomaga również dzieciom w emocjonalnych trudnościach z powodu dysleksji, ADHD, problemów z nauką. Pracuje z dorosłymi przeżywającymi trudności w kontaktach z ludźmi, mających problemy ze stresem, pracą zawodową, przeżywającymi lęki i depresje, pragnącymi rozwijać swoje kompetencje społeczne i emocjonalne.
  • Joanna Pakała – psycholog, psychoterapeuta. Pracuje z rodzicami i dziećmi doświadczającymi różnorodnych problemów adaptacyjnych, zachowania, zdrowotnych, ogólnorozwojowych. Prowadzi również zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z elementami Metody Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne.